Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 25 969 39 930 41 858 67 500
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 876 4 242 4 342 12 963
Zysk (strata) brutto (tys.) 348 571 1 841 8 367
Zysk (strata) netto (tys.)* 184 418 934 6 226
Amortyzacja (tys.) 1 696 1 673 1 643 1 590
EBITDA (tys.) 2 572 5 915 5 985 14 553
Aktywa (tys.) 187 846 183 019 182 695 205 630
Kapitał własny (tys.)* 82 950 83 264 84 142 90 535
Liczba akcji (tys. szt.) 16 137,045 16 137,045 16 137,045 16 137,045
Zysk na akcję (zł) 0,011 0,026 0,058 0,386
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,140 5,160 5,214 5,610
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej