pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 823 47 284 34 468 19 286
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 383 7 730 2 308 -146
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 90 2 175 2 421 -3 195
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 352 783 1 925 -3 205
Amortyzacja (tys. zł) 1 586 1 775 1 729 1 732
EBITDA (tys. zł) 2 969 9 505 4 037 1 586
Aktywa (tys. zł) 208 938 195 622 194 151 180 772
Kapitał własny (tys. zł)* 83 439 84 345 85 936 82 832
Liczba akcji (tys. szt.) 16 137,045 16 137,045 16 137,045 16 137,045
Zysk na akcję (zł) 0,022 0,049 0,119 -0,199
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,171 5,227 5,325 5,133
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej