pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2001 IV Q 2001 I Q 2002 II Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 358 16 928 19 115 18 186
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 200 523 3 004 472
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 119 -1 438 2 525 -154
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 171 -2 698 1 855 -410
Amortyzacja (tys. zł) 950 1 015 830 810
EBITDA (tys. zł) 2 150 1 538 3 834 1 282
Aktywa (tys. zł) 72 289 63 997 65 371 60 406
Kapitał własny (tys. zł)* 32 346 30 214 32 930 32 500
Liczba akcji (tys. szt.) 12 547,607 12 547,607 12 547,607 12 547,607
Zysk na akcję (zł) 0,014 -0,215 0,148 -0,033
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,578 2,408 2,624 2,590
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej