pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 64 378 77 128 83 825 96 447
Kapitał własny (tys. zł)* 48 554 51 853 49 851 50 564
Liczba akcji (tys. szt.) 12 547,607 12 547,607 12 547,607 12 547,607
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,870 4,133 3,973 4,030
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej