pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 667 29 700 21 053 26 320
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 8 354 275 143
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -463 4 331 -767 5 383
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -348 2 413 -797 5 550
Amortyzacja (tys. zł) 1 166 1 172 1 188 1 213
EBITDA (tys. zł) 1 187 9 526 1 463 1 356
Aktywa (tys. zł) 166 675 181 690 183 289 184 164
Kapitał własny (tys. zł)* 79 693 87 542 86 724 92 177
Liczba akcji (tys. szt.) 16 137,045 16 137,045 16 137,045 16 137,045
Zysk na akcję (zł) -0,022 0,150 -0,049 0,344
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,939 5,425 5,374 5,712
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej