pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ELZAB

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 221 34 231 20 036 25 415
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 609 7 984 71 2 539
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -328 8 860 -1 965 2 305
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -434 7 378 -1 992 1 896
Amortyzacja (tys. zł) 1 016 1 061 1 074 1 076
EBITDA (tys. zł) 1 625 9 045 1 145 3 615
Aktywa (tys. zł) 156 021 167 002 164 657 170 672
Kapitał własny (tys. zł)* 72 768 80 143 78 176 80 068
Liczba akcji (tys. szt.) 16 137,045 16 137,045 16 137,045 16 137,045
Zysk na akcję (zł) -0,027 0,457 -0,123 0,117
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,509 4,966 4,845 4,962
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej