50,0000 zł
-1,19% -0,6000 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 621 461 536 650 754 051 880 968
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 24 067 -896 30 780 25 462
Zysk (strata) brutto (tys.) 20 920 -2 062 28 715 23 230
Zysk (strata) netto (tys.)* 13 128 -7 431 21 354 -23 872
Amortyzacja (tys.) 6 212 5 260 7 202 6 445
EBITDA (tys.) 30 279 4 364 37 982 31 907
Aktywa (tys.) 1 199 863 1 197 079 1 525 673 1 872 848
Kapitał własny (tys.)* 301 052 322 882 319 268 575 242
Liczba akcji (tys. szt.) 12 399,359 12 399,359 12 399,359 12 399,359
Zysk na akcję (zł) 1,059 -0,599 1,722 -1,925
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,280 26,040 25,749 46,393
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej