52,6000 zł
-1,13% -0,6000 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2003 IV Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys.) 0 0
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 0
Amortyzacja (tys.) 0 0
EBITDA (tys.) 0 0
Aktywa (tys.) 44 027 61 391
Kapitał własny (tys.)* 13 096 17 055
Liczba akcji (tys. szt.) 10 071,020 10 071,020
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,300 1,693
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej