50,0000 zł
-1,19% -0,6000 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 524 319 439 746 644 776 522 361
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 14 508 4 578 16 484 25 488
Zysk (strata) brutto (tys.) 11 240 1 274 16 754 25 305
Zysk (strata) netto (tys.)* 6 191 -521 11 689 22 369
Amortyzacja (tys.) 17 200 4 656 6 618 5 456
EBITDA (tys.) 31 708 9 234 23 102 30 944
Aktywa (tys.) 1 173 495 1 210 698 1 192 600 1 278 324
Kapitał własny (tys.)* 266 685 269 633 280 292 286 881
Liczba akcji (tys. szt.) 12 811,859 12 811,859 12 811,859 12 811,859
Zysk na akcję (zł) 0,483 -0,041 0,912 1,746
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,815 21,046 21,878 22,392
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej