50,0000 zł
-1,19% -0,6000 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 707 332 600 967 597 755 590 322
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 9 835 5 601 19 595 18 519
Zysk (strata) brutto (tys.) 7 454 3 372 17 638 16 635
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 232 1 819 14 006 11 619
Amortyzacja (tys.) 4 668 4 391 5 996 3 709
EBITDA (tys.) 14 503 9 992 25 591 22 228
Aktywa (tys.) 1 098 400 1 088 363 1 193 264 1 143 212
Kapitał własny (tys.)* 233 174 235 282 248 795 261 754
Liczba akcji (tys. szt.) 12 811,859 12 811,859 12 811,859 12 811,859
Zysk na akcję (zł) 0,252 0,142 1,093 0,907
Wartość księgowa na akcję (zł) 18,200 18,364 19,419 20,431
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej