52,6000 zł
-1,13% -0,6000 zł
Erbud SA (ERB)

Wyniki finansowe - ERBUD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 523 261 432 355 527 407 664 802
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 12 824 4 925 -45 345 13 306
Zysk (strata) brutto (tys.) 10 981 7 079 -43 778 7 629
Zysk (strata) netto (tys.)* 7 605 4 463 -32 887 4 814
Amortyzacja (tys.) 3 539 2 775 4 459 3 079
EBITDA (tys.) 16 363 7 700 -40 886 16 385
Aktywa (tys.) 942 685 963 768 1 022 145 1 052 264
Kapitał własny (tys.)* 275 857 275 336 223 031 227 835
Liczba akcji (tys. szt.) 12 811,859 12 811,859 12 811,859 12 811,859
Zysk na akcję (zł) 0,594 0,348 -2,567 0,376
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,531 21,491 17,408 17,783
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej