pb.pl
0,7900 zł
5,33% 0,0400 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 17 046 26 294 18 775 12 300
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 401 2 870 -46 -3 981
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -349 2 570 -487 -3 612
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -517 1 448 -288 -3 637
Amortyzacja (tys. zł) 1 198 1 223 1 275 1 209
EBITDA (tys. zł) 1 599 4 093 1 229 -2 772
Aktywa (tys. zł) 96 185 99 623 97 775 98 561
Kapitał własny (tys. zł)* 49 477 50 819 50 451 46 761
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,029 0,080 -0,016 -0,202
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,749 2,823 2,803 2,598
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej