1,5200 zł
-1,94% -0,0300 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 32 803 25 910 27 389 22 809
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 6 873 -583 1 847 -3 148
Zysk (strata) brutto (tys.) 6 464 -1 125 1 580 -3 362
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 072 -1 145 1 026 -3 546
Amortyzacja (tys.) 1 275 1 001 1 086 1 141
EBITDA (tys.) 8 148 418 2 933 -2 007
Aktywa (tys.) 102 811 94 510 100 825 97 409
Kapitał własny (tys.)* 49 678 46 704 47 799 41 603
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,282 -0,064 0,057 -0,197
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,760 2,595 2,656 2,311
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej