pb.pl
0,7700 zł
-0,77% -0,0060 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2008 IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 104 67 413 69 012 60 253
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 228 8 363 10 641 8 409
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 691 5 670 9 334 8 277
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 362 4 364 7 595 5 672
Amortyzacja (tys. zł) 1 352 1 751 1 817 1 797
EBITDA (tys. zł) 3 580 10 114 12 458 10 206
Aktywa (tys. zł) 0 203 495 210 208 200 192
Kapitał własny (tys. zł)* 0 119 009 125 845 130 147
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,076 0,242 0,422 0,315
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 6,612 6,991 7,230
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej