pb.pl
0,7600 zł
8,26% 0,0580 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008 II Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 190 31 270 26 447 26 671
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 958 -1 473 4 708 2 881
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 533 -3 481 3 552 -1 756
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 967 -2 383 2 097 -2 008
Amortyzacja (tys. zł) 1 302 1 285 1 141 1 143
EBITDA (tys. zł) 7 260 -188 5 849 4 024
Aktywa (tys. zł) 0 175 618 163 760 157 142
Kapitał własny (tys. zł)* 0 112 628 114 625 112 859
Liczba akcji (tys. szt.) 14 400,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,275 -0,132 0,117 -0,112
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 6,257 6,368 6,270
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej