pb.pl
0,7840 zł
0,26% 0,0020 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2004 IV Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 101 849 82 829
Kapitał własny (tys. zł)* 41 540 42 504
Liczba akcji (tys. szt.) 14 400,000 14 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,885 2,952
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej