1,5300 zł
-1,61% -0,0250 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 32 410 68 862 38 268 50 238
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 830 4 161 9 065 8 379
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 483 2 210 11 122 5 950
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 909 531 9 238 4 410
Amortyzacja (tys.) 848 938 999 998
EBITDA (tys.) 3 678 5 099 10 064 9 377
Aktywa (tys.) 0 140 618 131 951 138 710
Kapitał własny (tys.)* 0 54 652 44 523 48 797
Liczba akcji (tys. szt.) 14 400,000 14 400,000 14 400,000 14 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,133 0,037 0,642 0,306
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 3,795 3,092 3,389
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej