pb.pl
0,7820 zł
-1,76% -0,0140 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 715 24 371 28 168 20 940
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 071 3 983 -1 834 1 342
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 473 3 328 -439 854
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 765 2 806 -584 727
Amortyzacja (tys. zł) 1 318 1 065 1 170 1 162
EBITDA (tys. zł) 247 5 048 -664 2 504
Aktywa (tys. zł) 125 568 111 311 104 151 95 770
Kapitał własny (tys. zł)* 48 355 51 157 49 399 50 126
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,098 0,156 -0,032 0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,686 2,842 2,744 2,785
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej