pb.pl
0,7520 zł
-3,84% -0,0300 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 152 562 154 904 185 702 37 213
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 420 -6 313 -12 732 -814
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -14 566 -6 854 -14 213 -5 177
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -14 857 -8 871 -25 560 -4 719
Amortyzacja (tys. zł) 1 813 1 308 1 363 1 370
EBITDA (tys. zł) -6 607 -5 005 -11 369 556
Aktywa (tys. zł) 250 157 238 242 198 868 125 298
Kapitał własny (tys. zł)* 89 307 80 432 54 844 50 127
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,825 -0,493 -1,420 -0,262
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,962 4,468 3,047 2,785
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej