pb.pl
0,8100 zł
7,71% 0,0580 zł
Energoinstal SA (ENI)

Wyniki finansowe - ENERGOINS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 160 564 178 104 240 478 206 062
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 903 -426 -9 112 -2 180
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 672 -4 999 -12 781 -4 224
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -358 -2 848 -15 129 -8 254
Amortyzacja (tys. zł) 1 884 1 830 1 777 1 848
EBITDA (tys. zł) 3 787 1 404 -7 335 -332
Aktywa (tys. zł) 382 744 364 442 419 599 383 854
Kapitał własny (tys. zł)* 130 398 127 520 112 437 104 153
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,020 -0,158 -0,841 -0,459
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,244 7,084 6,247 5,786
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej