38,1000 zł
-0,78% -0,3000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 109 382 129 360 98 375 112 564
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 5 433 8 802 5 815 4 779
Zysk (strata) brutto (tys.) 4 537 7 979 5 275 5 364
Zysk (strata) netto (tys.)* 3 532 6 347 4 242 4 239
Amortyzacja (tys.) 3 238 3 209 3 178 3 188
EBITDA (tys.) 8 671 12 011 8 993 7 967
Aktywa (tys.) 182 496 173 166 188 557 171 978
Kapitał własny (tys.)* 76 360 82 706 86 948 67 947
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 0,942 1,693 1,132 1,131
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,372 22,065 23,197 18,128
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej