pb.pl
22,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 93 140 134 532 97 256 91 387
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 710 6 948 3 161 7 220
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 336 7 183 1 074 10 357
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 281 5 057 897 8 810
Amortyzacja (tys. zł) 2 784 3 179 3 219 3 277
EBITDA (tys. zł) 9 494 10 127 6 380 10 497
Aktywa (tys. zł) 154 905 180 609 181 092 193 980
Kapitał własny (tys. zł)* 58 063 63 120 64 017 72 827
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 1,409 1,349 0,239 2,350
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,491 16,840 17,079 19,430
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej