37,5000 zł
-1,32% -0,5000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 29 752 28 406 29 036 33 334
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 764 2 017 2 337 3 265
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 842 2 041 2 407 3 309
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 102 1 485 1 834 2 328
Amortyzacja (tys.) 218 188 205 169
EBITDA (tys.) 2 982 2 205 2 542 3 434
Aktywa (tys.) 65 834 72 662 69 997 72 451
Kapitał własny (tys.)* 37 132 38 616 34 828 37 156
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 0,561 0,396 0,489 0,621
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,906 10,302 9,292 9,913
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej