37,5000 zł
-1,32% -0,5000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 33 449 26 891 25 805 31 028
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 3 032 2 280 1 665 2 729
Zysk (strata) brutto (tys.) 3 088 2 288 1 718 2 780
Zysk (strata) netto (tys.)* 2 385 1 791 1 278 2 030
Amortyzacja (tys.) 88 193 205 209
EBITDA (tys.) 3 120 2 473 1 870 2 938
Aktywa (tys.) 54 788 60 006 54 224 0
Kapitał własny (tys.)* 35 179 36 970 33 000 0
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 0,636 0,478 0,341 0,542
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,385 9,863 8,804 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej