38,1000 zł
-0,78% -0,3000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2009 IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 24 498 35 404 24 541 28 412
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 153 3 030 772 2 385
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 151 2 991 771 2 352
Zysk (strata) netto (tys.)* 1 762 2 281 613 1 815
Amortyzacja (tys.) 80 153 135 137
EBITDA (tys.) 2 233 3 183 907 2 522
Aktywa (tys.) 0 50 982 46 364 45 981
Kapitał własny (tys.)* 0 33 036 33 652 30 920
Liczba akcji (tys. szt.) 3 906,250 3 906,250 3 906,250 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 0,451 0,584 0,157 0,484
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 8,457 8,615 8,249
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej