pb.pl
22,5000 zł
0,90% 0,2000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 835 22 807 22 547
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 633 1 425 821
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 756 1 499 946
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 1 172 810
Amortyzacja (tys. zł) 94 89 91
EBITDA (tys. zł) 2 727 1 514 912
Aktywa (tys. zł) 42 001 41 276 37 376
Kapitał własny (tys. zł)* 32 406 32 472 28 956
Liczba akcji (tys. szt.) 3 906,250 3 906,250 3 906,250
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,300 0,207
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,296 8,313 7,413
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej