37,5000 zł
-1,32% -0,5000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 I Q 2009 II Q 2009 III Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 25 835 22 807 22 547 24 498
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 2 633 1 425 821 2 153
Zysk (strata) brutto (tys.) 2 756 1 499 946 2 151
Zysk (strata) netto (tys.)* 0 1 172 810 1 762
Amortyzacja (tys.) 94 89 91 80
EBITDA (tys.) 2 727 1 514 912 2 233
Aktywa (tys.) 42 001 41 276 37 376 0
Kapitał własny (tys.)* 32 406 32 472 28 956 0
Liczba akcji (tys. szt.) 3 906,250 3 906,250 3 906,250 3 906,250
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,300 0,207 0,451
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,296 8,313 7,413 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej