pb.pl
22,9000 zł
0,88% 0,2000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 84 259 96 774 84 764 67 739
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 659 3 782 3 363 2 495
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 617 3 836 3 382 2 540
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 864 2 974 2 709 1 906
Amortyzacja (tys. zł) 547 539 530 498
EBITDA (tys. zł) 4 206 4 321 3 893 2 993
Aktywa (tys. zł) 83 582 90 857 82 269 91 750
Kapitał własny (tys. zł)* 45 403 48 377 51 086 45 871
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 0,764 0,793 0,723 0,509
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,113 12,907 13,629 12,238
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej