38,1000 zł
-0,78% -0,3000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 79 563 109 542 91 586 79 780
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 4 852 2 727 3 670 2 655
Zysk (strata) brutto (tys.) 5 074 3 484 3 630 2 628
Zysk (strata) netto (tys.)* 4 269 2 888 2 875 2 011
Amortyzacja (tys.) 530 567 534 646
EBITDA (tys.) 5 382 3 294 4 204 3 301
Aktywa (tys.) 90 526 114 035 110 717 98 156
Kapitał własny (tys.)* 49 864 52 751 55 626 49 391
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 1,139 0,770 0,767 0,537
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,303 14,073 14,841 13,177
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej