pb.pl
21,3000 zł
-1,39% -0,3000 zł
Eurotel SA (ETL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - EUROTEL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 815 83 271 92 419 64 861
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 118 2 775 3 214 1 240
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 087 2 763 3 183 1 288
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 608 2 196 2 455 1 034
Amortyzacja (tys. zł) 488 571 550 498
EBITDA (tys. zł) 2 606 3 346 3 764 1 738
Aktywa (tys. zł) 69 964 86 585 81 655 83 660
Kapitał własny (tys. zł)* 42 102 44 298 46 753 42 539
Liczba akcji (tys. szt.) 3 748,255 3 748,255 3 748,255 3 748,255
Zysk na akcję (zł) 0,429 0,586 0,655 0,276
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,232 11,818 12,473 11,349
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej