pb.pl
2,3400 zł
-0,43% -0,0100 zł
Famur SA (FMF)

Wyniki finansowe - FAMUR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 223 000 254 000 318 000 274 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 70 000 79 000 28 000 44 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 41 000 86 000 61 000 49 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 31 000 71 000 31 000 39 000
Amortyzacja (tys. zł) 42 000 44 000 44 000 47 000
EBITDA (tys. zł) 112 000 123 000 72 000 91 000
Aktywa (tys. zł) 2 784 000 2 459 000 2 492 000 2 513 000
Kapitał własny (tys. zł)* 1 624 000 1 671 000 1 710 000 1 754 000
Liczba akcji (tys. szt.) 574 763,212 574 763,212 574 763,212 574 763,212
Zysk na akcję (zł) 0,054 0,124 0,054 0,068
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,826 2,907 2,975 3,052
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej