pb.pl
2,3400 zł
-0,43% -0,0100 zł
Famur SA (FMF)

Wyniki finansowe - FAMUR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2003 IV Q 2004 I Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 42 909
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 6 822
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 10 893
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 8 673
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 1 454
EBITDA (tys. zł) 0 0 8 276
Aktywa (tys. zł) 174 819 214 048 389 928
Kapitał własny (tys. zł)* 102 807 142 756 164 961
Liczba akcji (tys. szt.) 432 460,800 432 460,800 432 460,800
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,020
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,238 0,330 0,381
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej