pb.pl
2,3400 zł
-0,43% -0,0100 zł
Famur SA (FMF)

Wyniki finansowe - FAMUR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 524 000 631 000 540 000 344 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 108 000 73 000 20 000 62 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 241 000 67 000 -61 000 64 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 219 000 50 000 -89 000 52 000
Amortyzacja (tys. zł) 50 000 51 000 34 000 47 000
EBITDA (tys. zł) 158 000 124 000 54 000 109 000
Aktywa (tys. zł) 3 130 448 3 019 058 2 975 000 2 650 000
Kapitał własny (tys. zł)* 1 608 083 1 646 469 1 557 000 1 586 000
Liczba akcji (tys. szt.) 574 763,212 574 763,212 574 763,212 574 763,212
Zysk na akcję (zł) 0,381 0,087 -0,155 0,090
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,798 2,865 2,709 2,759
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej