pb.pl
2,3400 zł
-0,43% -0,0100 zł
Famur SA (FMF)

Wyniki finansowe - FAMUR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 565 655 650 840 502 304 470 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 67 826 94 937 84 760 88 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 70 015 80 368 71 713 86 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 56 849 64 733 53 630 65 000
Amortyzacja (tys. zł) 48 515 45 337 46 179 47 000
EBITDA (tys. zł) 116 341 140 274 130 939 135 000
Aktywa (tys. zł) 3 177 372 2 872 136 2 958 000 2 990 325
Kapitał własny (tys. zł)* 1 507 980 1 570 952 1 624 000 1 697 901
Liczba akcji (tys. szt.) 574 763,212 574 763,212 574 763,212 574 763,212
Zysk na akcję (zł) 0,099 0,113 0,093 0,113
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,624 2,733 2,826 2,954
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej