pb.pl
2,3400 zł
-0,43% -0,0100 zł
Famur SA (FMF)

Wyniki finansowe - FAMUR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 309 733 430 397 491 696 501 529
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 23 050 14 428 38 135 52 469
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 004 12 637 6 265 46 888
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 554 10 795 -13 698 32 788
Amortyzacja (tys. zł) 30 103 57 114 57 788 50 969
EBITDA (tys. zł) 53 153 71 542 95 923 103 438
Aktywa (tys. zł) 3 012 439 3 057 839 3 138 065 3 087 230
Kapitał własny (tys. zł)* 1 437 998 1 445 786 1 435 667 1 466 101
Liczba akcji (tys. szt.) 486 470,000 559 440,500 559 440,500 559 440,500
Zysk na akcję (zł) 0,030 0,019 -0,024 0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,956 2,584 2,566 2,621
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej