pb.pl
16,9500 zł
-0,29% -0,0500 zł
FERRO SA (FRO)

Wyniki finansowe - FERRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 105 820 122 085 113 913 124 754
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 667 19 816 10 621 20 030
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 724 17 736 8 463 20 208
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 521 14 539 2 936 16 523
Amortyzacja (tys. zł) 1 759 1 660 1 665 1 772
EBITDA (tys. zł) 14 426 21 476 12 286 21 802
Aktywa (tys. zł) 421 804 456 277 411 649 477 657
Kapitał własny (tys. zł)* 232 713 249 637 250 313 265 479
Liczba akcji (tys. szt.) 21 242,655 21 242,655 21 242,655 21 242,655
Zysk na akcję (zł) 0,448 0,684 0,138 0,778
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,955 11,752 11,783 12,497
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej