pb.pl
16,9500 zł
-0,29% -0,0500 zł
FERRO SA (FRO)

Wyniki finansowe - FERRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 IV Q 2007 IV Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 35 827
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 2 143
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 -256
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 -897
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 219
EBITDA (tys. zł) 0 0 2 362
Aktywa (tys. zł) 85 258 86 149 115 333
Kapitał własny (tys. zł)* 30 518 36 029 40 812
Liczba akcji (tys. szt.) 9 479,166 9 479,166 9 479,166
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 -0,095
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,219 3,801 4,305
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej