pb.pl
16,9500 zł
-0,29% -0,0500 zł
FERRO SA (FRO)

Wyniki finansowe - FERRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 95 285 107 485 103 523 109 439
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 801 16 281 8 947 17 498
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 883 14 573 6 870 16 094
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 106 11 858 5 374 13 004
Amortyzacja (tys. zł) 928 872 1 112 1 172
EBITDA (tys. zł) 13 729 17 153 10 059 18 670
Aktywa (tys. zł) 416 922 427 514 390 875 418 383
Kapitał własny (tys. zł)* 217 130 226 698 233 197 246 348
Liczba akcji (tys. szt.) 21 242,655 21 242,655 21 242,655 21 242,655
Zysk na akcję (zł) 0,335 0,558 0,253 0,612
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,221 10,672 10,978 11,597
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej