pb.pl
16,9500 zł
-0,29% -0,0500 zł
FERRO SA (FRO)

Wyniki finansowe - FERRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 85 818 101 037 85 571 99 278
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 678 15 641 8 124 15 529
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 891 15 855 -1 484 16 496
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 912 11 849 -22 151 13 372
Amortyzacja (tys. zł) 966 840 932 815
EBITDA (tys. zł) 10 644 16 481 9 056 16 344
Aktywa (tys. zł) 379 615 374 303 365 181 406 769
Kapitał własny (tys. zł)* 206 820 223 405 198 312 214 562
Liczba akcji (tys. szt.) 21 242,655 21 242,655 21 242,655 21 242,655
Zysk na akcję (zł) 0,420 0,558 -1,043 0,629
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,736 10,517 9,336 10,101
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej