pb.pl
16,9500 zł
-0,29% -0,0500 zł
FERRO SA (FRO)

Wyniki finansowe - FERRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 81 576 87 177 82 851 92 254
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 275 13 174 8 158 14 304
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 982 12 635 5 210 15 270
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 795 9 847 4 334 12 453
Amortyzacja (tys. zł) 1 514 1 081 1 581 1 143
EBITDA (tys. zł) 10 789 14 255 9 739 15 447
Aktywa (tys. zł) 353 378 355 465 341 581 364 173
Kapitał własny (tys. zł)* 199 442 205 221 213 669 217 644
Liczba akcji (tys. szt.) 21 242,655 21 242,655 21 242,655 21 242,655
Zysk na akcję (zł) 0,320 0,464 0,204 0,586
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,389 9,661 10,058 10,246
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej