pb.pl
31,4000 zł
-3,09% -1,0000 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Wyniki finansowe - FORTE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 263 927 337 406 276 394 154 396
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 973 33 070 26 811 -2 532
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 731 35 064 2 485 -1 868
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 236 17 465 -4 400 -2 541
Amortyzacja (tys. zł) 14 290 14 304 14 082 13 936
EBITDA (tys. zł) 33 263 47 374 40 893 11 404
Aktywa (tys. zł) 1 594 628 1 571 021 1 545 459 1 455 028
Kapitał własny (tys. zł)* 619 066 781 185 742 047 739 064
Liczba akcji (tys. szt.) 23 930,769 23 930,769 23 930,769 23 930,769
Zysk na akcję (zł) 0,052 0,730 -0,184 -0,106
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,869 32,644 31,008 30,883
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej