pb.pl
33,3500 zł
-1,19% -0,4000 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Wyniki finansowe - FORTE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 256 296 297 460 319 511 255 774
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 399 18 958 24 416 7 778
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 488 14 488 17 906 5 628
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 874 123 337 12 520 8
Amortyzacja (tys. zł) 12 939 13 195 13 997 14 483
EBITDA (tys. zł) 27 338 32 153 38 413 22 261
Aktywa (tys. zł) 1 617 555 1 649 344 1 694 719 1 659 648
Kapitał własny (tys. zł)* 633 440 732 629 744 859 640 599
Liczba akcji (tys. szt.) 23 930,769 23 930,769 23 930,769 23 930,769
Zysk na akcję (zł) 0,622 5,154 0,523 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,470 30,615 31,126 26,769
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej