pb.pl
29,9500 zł
1,87% 0,5500 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Wyniki finansowe - FORTE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999 IV Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 208 602 234 337 231 084 248 248
Kapitał własny (tys. zł)* 110 903 112 774 111 283 113 463
Liczba akcji (tys. szt.) 17 308,372 17 308,372 17 308,372 17 308,372
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,407 6,516 6,429 6,555
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej