pb.pl
33,3500 zł
-1,19% -0,4000 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Wyniki finansowe - FORTE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 267 750 292 226 295 513 258 029
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 973 18 061 15 903 23 243
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 644 22 212 10 840 4 714
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 259 20 451 7 274 347
Amortyzacja (tys. zł) 7 098 7 351 7 467 11 388
EBITDA (tys. zł) 30 071 25 412 23 370 34 631
Aktywa (tys. zł) 1 427 742 1 493 000 1 513 735 1 544 723
Kapitał własny (tys. zł)* 622 275 632 650 633 619 597 692
Liczba akcji (tys. szt.) 23 901,084 23 930,769 23 930,769 23 930,769
Zysk na akcję (zł) 0,471 0,855 0,304 0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,035 26,437 26,477 24,976
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej