pb.pl
32,4000 zł
-2,85% -0,9500 zł
Fabryka Mebli Forte SA (FTE)

Wyniki finansowe - FORTE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 244 991 304 933 293 659 242 919
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 32 648 40 913 40 366 17 615
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 34 655 28 631 41 158 15 444
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 28 325 22 261 33 353 12 278
Amortyzacja (tys. zł) 5 624 5 866 6 129 6 368
EBITDA (tys. zł) 38 272 46 779 46 495 23 983
Aktywa (tys. zł) 924 182 1 173 986 1 200 794 1 307 689
Kapitał własny (tys. zł)* 539 210 543 404 611 509 622 843
Liczba akcji (tys. szt.) 23 901,084 23 901,084 23 901,084 23 901,084
Zysk na akcję (zł) 1,185 0,931 1,395 0,514
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,560 22,736 25,585 26,059
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej