0,2350 zł
2,17% 0,0050 zł
DITIX S.A. (DTX)

Wyniki finansowe - DITIX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 136 169 147 91
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -36 -167 -30 -48
Zysk (strata) brutto (tys.) -36 -180 -30 5
Zysk (strata) netto (tys.)* -29 -107 -30 5
Amortyzacja (tys.) 22 37 25 25
EBITDA (tys.) -14 -130 -5 -23
Aktywa (tys.) 25 603 2 977 2 945 2 936
Kapitał własny (tys.)* 2 480 2 601 2 568 2 573
Liczba akcji (tys. szt.) 15 000,000 15 990,000 15 990,000 15 990,000
Zysk na akcję (zł) -0,002 -0,007 -0,002 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,165 0,163 0,161 0,161
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej