0,2300 zł
0,00% 0,0000 zł
DITIX S.A. (DTX)

Wyniki finansowe - DITIX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 721 396 197 156
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 61 67 30 3
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 61 67 30 3
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 50 69 30 4
Amortyzacja (tys. zł) 1 1 1 42
EBITDA (tys. zł) 62 68 31 45
Aktywa (tys. zł) 25 758 25 677 25 255 25 339
Kapitał własny (tys. zł)* 2 483 2 475 2 582 2 509
Liczba akcji (tys. szt.) 15 000,000 15 000,000 15 000,000 15 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,005 0,002 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,166 0,165 0,172 0,167
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej