0,2300 zł
0,00% 0,0000 zł
DITIX S.A. (DTX)

Wyniki finansowe - DITIX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 367 313 222 386
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 58 -26 36 124
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 58 -16 36 124
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 44 -56 34 114
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 58 -26 36 124
Aktywa (tys. zł) 14 115 23 117 24 296 26 293
Kapitał własny (tys. zł)* 2 377 2 286 2 385 2 433
Liczba akcji (tys. szt.) 15 000,000 15 000,000 15 000,000 15 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,003 -0,004 0,002 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,158 0,152 0,159 0,162
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej