0,2220 zł
0,00% 0,0000 zł
DITIX S.A. (DTX)

Wyniki finansowe - DITIX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 704 483 323 260
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 113 299 166 86
Zysk (strata) brutto (tys.) 113 298 166 86
Zysk (strata) netto (tys.)* 114 209 138 78
Amortyzacja (tys.) 1 3 1 0
EBITDA (tys.) 114 302 167 86
Aktywa (tys.) 6 903 10 298 10 842 14 056
Kapitał własny (tys.)* 1 873 2 081 2 220 2 297
Liczba akcji (tys. szt.) 15 000,000 15 000,000 15 000,000 15 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,014 0,009 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,125 0,139 0,148 0,153
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej