0,2300 zł
0,00% 0,0000 zł
DITIX S.A. (DTX)

Wyniki finansowe - DITIX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 77 565 1 092
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 26 69 162
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -2 43 146
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -10 33 146
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 2
EBITDA (tys. zł) 0 26 69 164
Aktywa (tys. zł) 3 634 17 504 17 551 8 943
Kapitał własny (tys. zł)* 518 1 579 1 612 1 759
Liczba akcji (tys. szt.) 15 000,000 15 000,000 15 000,000 15 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 -0,001 0,002 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,035 0,105 0,107 0,117
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej