pb.pl
6,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Wyniki finansowe - GLCOSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 80 686 77 456 72 666 77 628
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -179 -40 584 2 303
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -980 -1 328 -105 999
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 234 -3 209 -992 1 019
Amortyzacja (tys. zł) 2 588 2 662 2 751 2 740
EBITDA (tys. zł) 2 409 2 622 3 335 5 043
Aktywa (tys. zł) 337 770 335 634 330 071 331 380
Kapitał własny (tys. zł)* 184 093 180 963 179 955 181 023
Liczba akcji (tys. szt.) 86 326,086 87 338,652 87 338,652 87 338,652
Zysk na akcję (zł) -0,014 -0,037 -0,011 0,012
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,133 2,072 2,060 2,073
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej