pb.pl
6,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Wyniki finansowe - GLCOSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 78 686 85 511 70 635 72 040
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 73 -11 975 -106 108
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -449 -70 325 -611 -586
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -338 -67 425 -1 234 -903
Amortyzacja (tys. zł) 2 460 2 550 2 620 2 551
EBITDA (tys. zł) 2 533 -9 425 2 514 2 659
Aktywa (tys. zł) 421 417 347 878 347 319 341 772
Kapitał własny (tys. zł)* 259 711 183 758 182 534 185 308
Liczba akcji (tys. szt.) 86 326,086 86 326,086 86 326,086 86 326,086
Zysk na akcję (zł) -0,004 -0,781 -0,014 -0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,008 2,129 2,114 2,147
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej