pb.pl
6,3000 zł
3,28% 0,2000 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Wyniki finansowe - GLCOSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 83 035 75 128 73 561 66 021
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -733 -10 044 -1 466 -7 327
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 121 -10 782 -2 413 -8 003
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -957 -8 896 -2 875 -7 611
Amortyzacja (tys. zł) 2 458 1 852 2 399 2 641
EBITDA (tys. zł) 1 725 -8 192 933 -4 686
Aktywa (tys. zł) 435 424 431 809 428 229 423 584
Kapitał własny (tys. zł)* 275 888 269 075 265 598 259 888
Liczba akcji (tys. szt.) 86 076,085 86 076,085 86 076,085 86 326,086
Zysk na akcję (zł) -0,011 -0,103 -0,033 -0,088
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,205 3,126 3,086 3,011
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej