pb.pl
6,5000 zł
-2,99% -0,2000 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Wyniki finansowe - GLCOSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 61 887 54 681 77 542 77 299
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 987 -360 3 885 3 631
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 857 -608 2 972 3 191
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 884 -533 1 378 2 591
Amortyzacja (tys. zł) 1 170 1 044 2 528 2 273
EBITDA (tys. zł) 2 157 684 6 413 5 904
Aktywa (tys. zł) 155 877 147 013 392 583 441 181
Kapitał własny (tys. zł)* 68 817 66 545 223 986 278 052
Liczba akcji (tys. szt.) 35 533,311 35 533,311 35 533,311 73 588,400
Zysk na akcję (zł) 0,025 -0,015 0,039 0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,937 1,873 6,304 3,778
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej