pb.pl
6,1000 zł
-4,69% -0,3000 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Wyniki finansowe - GLCOSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 36 018 39 708
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 2 674 2 610
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 2 664 2 482
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 2 308 1 834
Amortyzacja (tys. zł) 0 421 462
EBITDA (tys. zł) 0 3 095 3 072
Aktywa (tys. zł) 103 930 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 58 398 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 35 533,311 35 533,311 35 533,311
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,065 0,052
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,643 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej