17,6120 zł
-1,61% -0,2880 zł
GAMING FACTORY PDA (GIFA)
Brak raportów dla spółki GAMFACTOR-PDA.